Greenshank - Tringa nebularia  -

2021-05-02

Kristallijn Maatheide

Heeft even ter plaatse gefourageerd en is daarna luid roepend verder gevlogen.
© Eddy Vaes


 
Partners