Swift - Apus apus  -

2020-06-29

Dordtse Biesbosch

Doortrekperiode Gierzwaluw najaar over Nederland vanaf 1980: blauw is tot 2016, dus vrijwel zonder invloed Dordtse Biesbosch (DB), oranje is tot 2019 inclusief flinke toename op DB. Groen is de bijdrage DB van 2017-2019. De intensiteit verschilt met of zonder DB, maar de doortrek loopt zo goed als synchroon met geheel Nederland, hoofdzakelijk vanaf half juni tot begin augustus.
© Trektellen.nl


 
Partners