Velvet Scoter - Melanitta fusca  -

2019-11-16

Speichersee Geeste

© Klaus-Dieter Moormann


 
Partners