Song Thrush - Turdus philomelos  -

2019-10-07

Dordtse Biesbosch

Is dit een Zanglijster of wat? Een a-typische verdeling van de vlekken op de onderdelen. Vormen een flank- lijntje; terwijl de vlekken midden op de borst-buik ontbreken?
© Hans Gebuis


 
Partners