Velvet Scoter - Melanitta fusca  -

2016-12-24

Speichersee Geeste

© Klaus-Dieter Moormann


 
Partners