Spoonbill - Platalea leucorodia  -

2016-10-01

Digue de Malo - Dunkerque (Nord, 59)

© Marc Roca


 
Partners