Red-breasted Merganser - Mergus serrator  -

2015-04-05

Kristallijn Maatheide

© Eddy Vaes


 
Partners