Velvet Scoter - Melanitta fusca  -

2014-04-12

Speichersee Geeste

© Klaus-Dieter Moormann


 
Partners