Velvet Scoter - Melanitta fusca  -

2013-11-11

Kristallijn Maatheide

Door Cel herontdekt nadat we ze duidelijk hadden zien invallen in de mist op de plas.
© Eddy Vaes


 
Partners