Velvet Scoter - Melanitta fusca  -

2012-10-28

Anglers CP (W Yorks, England)

© Paul Meredith


 
Partners