Goosander - Mergus merganser  -

2012-02-07

Katwijk - Savoy (zeetrek)

Een deel van de 350 ex vandaag !
© René Rossum, van


 
Partners