Velvet Scoter - Melanitta fusca  -

2022-01-09

Speichersee Geeste

© Klaus-Dieter Moormann


 
Partners