Velvet Scoter - Melanitta fusca  -

2013-02-16

Speichersee Geeste

© Klaus-Dieter Moormann


 
Partners